Szkoły wyższe

UMCS ma nowego Honorowego Profesora –- prof. Kongkiti Phusavat

Opublikowano: 2017-05-22

forum akademickie
Fot. B. Proll

18 maja 2017 r. tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał prof. Kongkiti Phusavat. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji, przewodniczył jej rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Sylwetkę prof. Phusavata przedstawiła wszystkim zebranym dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. nadzw., kierownik Zakładu Zarządzania UMCS. Honorowy Profesor jest absolwentem Virginia Polytechnic Institute and State University – Virginia Tech (USA), gdzie uzyskał też stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria systemów (1995). Od 2005 r. do chwili obecnej pracuje jako dyrektor międzynarodowego programu doktorskiego z zakresu inżynierii przemysłowej w Kasetsart University w Bangkoku.

Prof. Phusavat jest osobą integrującą Wydział Ekonomiczny UMCS z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Efektem współpracy naukowca z Wydziałem było m.in. powołanie międzynarodowego wydawnictwa naukowego „ToKnowPress” (jego założycielem, obok UMCS, były ISSBS ze słoweńskiego Celje oraz Kasetsart University w Bangkoku), a także przygotowanie „Projektu innowacyjnego: Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – Inno-Broker”, czy wreszcie uruchomienie nowego kierunku kształcenia „Logistyka” i unowocześnienie programu studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale.

Podczas uroczystości, w dowód uznania za szczególny wkład w realizację wieloletniej i aktywnej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym, rektor UMCS i dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli prof. Phusavatowi dyplom oraz statuetkę Marii Curie. Na zakończenie głos zabrał gość honorowy, który w ciepłych słowach mówił o przyjaźni między naukowcami z Bangkoku a pracownikami Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat UMCS osobom zasłużonym dla uczelni w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry i współpracy w zakresie nauki oraz sztuki.
Katarzyna Kozielewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie