Szkoły wyższe

UMCS na 1. miejscu w Polsce w zakresie umiędzynarodowienia

Opublikowano: 2017-11-07

forum akademickie

Zgodnie z najnowszym raportem  „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%.

Z analizy raportu jasno wynika, że UMCS zajmuje najwyższą pozycję wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce, z łączną liczbą 1600 studentów zagranicznych (awans aż o 5 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia). W bieżącym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów w murach uniwersytetu rozpoczęło 670 cudzoziemców.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje również 1. miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). W zestawieniu obejmującym „Studentów z Białorusi” uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów (awans aż o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), a w kategorii „wielokulturowość na uniwersytetach” zajmuje 11. pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich.

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu “Study in Poland” prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. Tegoroczny raport to ósma edycja publikacji przygotowanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie