Życie akademickie

UMCS podczas ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Opublikowano: 2017-04-28

forum akademickie

Zbliża się 14. edycja ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w który aktywnie włączają się pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Programu Absolwent UMCS. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w licznych wystawach, prezentacjach, warsztatach i wykładach. Będzie można także zwiedzić miejsca w Bibliotece, nieznane dotąd czytelnikom.

Tegoroczna edycja wydarzenia, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”, odbywa się w dniach 8-15 maja 2017 r. Głównym celem Tygodnia Bibliotek jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Chodzi również o to, aby biblioteka była postrzegana przez ludzi jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy, jako przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, w której można się realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

Włączając się w obchody, Biblioteka UMCS przygotowała szereg ciekawych imprez dla szerokiej publiczności, w tym dla gimnazjalistów i licealistów, studentów, pracowników i absolwentów uniwersytetu.

Można będzie wziąć udział w czterech warsztatach: począwszy od poniedziałku, 8 maja o godz. 11.00, kiedy to rozpocznie się spotkanie pt. Fantastyka – nauka czy hobby, w warsztatach kreatywnego pisania oraz w warsztatach kaligraficznych odbywających się 9 maja, a także w spotkaniu organizowanym 10 maja pt. Żywe książki – warsztaty historii mówionej. Wymienione imprezy, ze względu na swój charakter, wymagają ograniczenia grup uczestników do 40 osób, z tego względu organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefoniczne pod numerem: 81 537 58 72 lub e-mailowo: beatazet@vp.pl.

Wszyscy chętni zaproszeni są także 11 maja na wykład pt. Bajkowy świat Janiny Porazińskiej w ilustracjach, przygotowany przez dr hab. Annę Boguszewską, pracownika Wydziału Artystycznego UMCS. Wykład będzie dopełnieniem wystawy prezentowanej pod tym samym tytułem w Bibliotece Głównej UMCS i przygotowanej przez pracowników Biblioteki.

W poniedziałek, 8 maja, odbędzie się zabawa biblioteczna Lunch z książką – konkurs dykcji, deklamacji i wiedzy literackiej.

Wielki program Tygodnia Bibliotek rozwija się 12 maja. W tym roku po raz pierwszy w obchody włączył się Program Absolwent UMCS, który organizuje szereg imprez adresowanych do pracowników i absolwentów UMCS wraz z rodzinami. Dla osób dorosłych przewidziane są dwa spotkania: Biegiem po książkę, jak napisać i wydać własną książkę – spotkanie autorskie z Piotrem Skrzypczakiem oraz warsztaty psychologiczne Osobowość dziecka a preferencje czytelnicze. Równolegle w tym czasie dla dzieci przewidziano moc zabaw i atrakcji, m.in. w postaci: fotobudki, wspólnego czytania bajek czy wykonywania zakładek do książek.

Przez cały okres trwania Tygodnia Bibliotek będzie można także zwiedzać i odkrywać miejsca w Bibliotece nieznane dotąd czytelnikom. Chętne osoby proszone są o przybycie o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 14.00 w dniach 8-15 maja.

Nagrania MP3, m.in. na temat Tygodnia Bibliotek są do pobrania pod linkiem: http://www.umcs.pl/pl/uniwersytet-w-dzwiekach,12416.htm.

Do przestrzeni Biblioteki Głównej UMCS (ul. Radziszewskiego 11, Lublin) wstęp wolny.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie