Szkoły wyższe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do PRME

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do inicjatywy PRME (Principles for Responsible Management Education).

Wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych PRME została założona w 2007 roku jako platforma promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie i wyposażająca studentów w narzędzia umożliwiające wprowadzania zmian w tym zakresie. Inicjatywę tę wspiera już ponad 730 sygnatariuszy, dzięki czemu stała się ona największym zorganizowanym przedsięwzięciem łączącym ONZ z placówkami szkolnictwa wyższego związanymi z zarządzaniem. Jak czytamy w akcie założycielskim, szkoły biznesu i zarządzania, a także inne instytucje związane z tymi sektorami, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu mentalności i umiejętności przyszłych liderów i mogą być potężnymi siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Cele zrównoważonego rozwoju PRME realizuje poprzez odpowiedzialną edukację zarządzania.

We wniosku o członkostwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w PRME rektor uczelni, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, wskazał, że jako instytucja szkolnictwa wyższego zaangażowana w rozwój obecnych i przyszłych menedżerów uniwersytet zobowiązuje się do wdrożenia zasad odpowiedzialnego zarządzania edukacją oraz wymiany skutecznych praktyk związanych z tymi zasadami z innymi instytucjami akademickimi”. Dodał, że powinny one służyć za przykład wartości i postaw przekazywanych studentom.

PRME podlega Komitetowi Sterującemu PRME. Co dwa lata odbywają się światowe fora członków inicjatywy. Koordynatorem ze strony UE we Wrocławiu jest dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska, członek Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności (Green Team).

Źródło: UE Wrocław


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie