Szkoły wyższe

Uniwersytet Gdański wśród największych beneficjentów NCN

Opublikowano: 14.05.2018

forum akademickie

Według właśnie opublikowanego Raportu Rocznego 2017 Uniwersytet Gdański pozostaje wśród liderów polskich uczelni pozyskujących najwięcej środków na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki. W najnowszym zestawieniu uczelnia zajmuje 6. miejsce spośród polskich uniwersytetów oraz 7. wśród wszystkich beneficjentów projektów. W wyniku rozstrzygniętych konkursów w 2017 roku UG uzyskał 27 990 000 zł w ramach 78 zakwalifikowanych wniosków. Wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł 26%.

 Lista beneficjentów do miejsca 15. (źródło: Raport NCN za 2017):   

Beneficjenci Wysokość finansowania w tys. zł Zakwalifikowane wnioski Wskaźnik sukcesu
Uniwersytet Jagielloński 127 425 291 37%
Uniwersytet Warszawski 114 570 269 39%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 56 480 138 31%
Uniwersytet Wrocławski 46 376 110 35%
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 34 976 91 33%
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 33 685 76 30%
Uniwersytet Gdański 27 990 78 26%
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 24 506 25 49%
Politechnika Wrocławska 22 895 53 32%
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 22 415 22 39%
Uniwersytet Łódzki 21 549 86 32%
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 20 669 37 27%
Politechnika Warszawska 20 136 63 29%
Uniwersytet Śląski w Katowicach 18 697 60 23%
Warszawski Uniwersytet Medyczny 18 569 30 33%

Monika Rogo


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie