Szkoły wyższe

Uniwersytet Łódzki członkiem prestiżowej sieci ONZ

Opublikowano: 2020-03-31

forum akademickie

Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza polska uczelnia, został członkiem Sustainable Development Solutions Network.

SDSN to założona w 2012 roku przy Organizacji Narodów Zjednoczonych prestiżowa sieć, która łączy liderów zrównoważonego rozwoju i najwyższej klasy pracowników naukowych z Unii Europejskiej w celu promowania praktycznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obecnie głównym celem SDSN jest wspieranie UE w realizacji założeń tzw. Zielonego Ładu. SDSN ściśle współpracuje z agencjami ONZ, wielostronnymi instytucjami finansującymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.

Z inicjatywą wejścia do tej sieci wyszli: prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, i prof. Mariusz Sokołowicz, prodziekan ds. promocji i współpracy z zagranicą. Uniwersytet Łódzki jest pierwszą polską uczelnią wchodzącą w skład SDSN. Członkostwo wpisuje się w prowadzoną przez UŁ politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

W ramach sieci funkcjonuje rada, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdego kraju. Osobą reprezentującą Uniwersytet Łódzki będzie prof. Jakub Kronenberg z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

źródło: UŁ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie