Szkoły wyższe

Uniwersytet Łódzki i Santander Universidades – stała współpraca

Opublikowano: 2017-07-03

forum akademickie
Od lewej: Dariusz Majka, dyrektor Regionu Bankowości Oddziałowej, Mariusz Chojnacki, dyrektor ds. Sektora Publicznego, Karolina Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej, Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades, prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, dr Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ. Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ 

29 czerwca 2017 r. prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades podpisali umowę o stałej współpracy pomiędzy instytucjami. Porozumienie dotyczy m. in.: wsparcia przez Santander Universidades projektów rozwojowych dla studentów UŁ, w tym przyznawania stypendiów dla studentów i najlepszych kandydatów na studia; wspierania udziału studentów UŁ w programach globalnych organizowanych w ramach sieci uczelni partnerskich Santander Universidades; organizowania staży i praktyk; rozwoju nowych technologii wspierających obsługę studentów i poprawiających jakość usług świadczonych na ich rzecz.

– Cieszę się, ze możemy podpisać umowę na stałą współpracę. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego współdziałania i wdzięczni za pomoc we współfinansowaniu i finansowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością studentów. A nasi studenci interesują się działalnością naukową nie tylko w ramach kół naukowych, ale także w ramach indywidualnych projektów. Właśnie dzięki współpracy z Santander Universidades mmamy możliwość wspomóc studentów indywidualnymi grantami badawczymi. Lista laureatów tego programu wkrótce zostanie ogłoszona – powiedział prof. Antoni Różalski.

Santander Universidades to jedyna organizacja tak kompleksowo i wielowymiarowo zajmująca się współpracą świata biznesu i świata nauki w skali globalnej i lokalnej. Od ponad 20 lat Santander Universidaes dba o rozwój szkolnictwa wyższego na świecie poprzez finansowanie badań i wspieranie projektów akademickich z zakresu nowych technologii i przedsiębiorczości.

– To jest kulminacyjny moment naszej współpracy, która do tej pory sprawdziła się na wielu płaszczyznach. Santander Universidades silnie promuje cztery elementy, które wpisują się również w działalność uczelni. Są to: umiędzynarodowienie, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprawa wskaźnika zatrudnialności oraz cyfryzacja i digitalizacja – powiedział Tomasz Mielniczuk.

W Polsce program ten jest realizowany od 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Uniwersytet Łódzki uczestniczy w nim od 2012 r. i od tego czasu jest jedną z ponad 50 polskich i 1.200 uczelni na świecie wchodzących w skład sieci Santander Universidades. Program jest skierowany do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów, a jego nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów polskiej nauki.

W 2015 roku na Wydziale Zarządzania rozpoczęła działalność placówka relacyjna, której zadaniem jest budowa relacji ze studentami poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich. W latach 2012-2016 Santander Universdades wsparł Uniwersytet Łódzki w sumie kwotą 630 tys. zł. Tylko w roku 2017 Santander Universidades ufundował specjalne stypendia w wysokości 2500 zł każde dla 37 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wyróżniają się wyjątkową aktywnością w pracy na uczelni, a także poza nią.

Tomasz Boruszczak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie