Szkoły wyższe

Uniwersytet Łódzki w klastrze ICT

Opublikowano: 2017-03-27

forum akademickie

22 marca Uniwersytet Łódzki oficjalnie przystąpił do ICT Polska Centralna Klaster. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, przewodniczący Rady Klastra, podpisali porozumienie w tej sprawie. Klaster powołano 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie to stanowi platformę współpracy instytucji i firm zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych.

– Uniwersytet Łódzki kształci ok. 2.000 studentów informatyki na trzech wydziałach (Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej i Ekonomiczno-Socjologicznym) i jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tych kierunków, także we współpracy z konkretnymi firmami branży ICT. Chcemy aby powstawały nowe specjalności, nowe programy studiów, projekty innowacyjne i badawcze. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy dlatego doceniamy fakt zaproszenia nas do tego prestiżowego grona  – powiedział prof. Antoni Różalski.

A to prestiżowe grono tworzy aktualnie prawie 30 instytucji i firm. Oprócz PŁ i UŁ są to: Accenture, Asseco, Atos, Ceri, Comarch, Cybercom, Ericsson, Fujitsu, Fundacja PŁ, GFT, Harman, Hexagon, Infosys, Inovatica, LSI, ŁARR, ŁSSE, Bionanopark, MakoLab, Pixel Technology, TomTom, TOYA, Transition, Społeczna Akademia Nauk.

Główne cele klastra to integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.

Tomasz Boruszczak

Na zdjęciu: (od lewej) prof. A. Różalski, rektor UŁ i prof. S. Wiak, rektor PŁ, pPrzewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster. Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie