Badania

Uniwersytet Łódzki zbada geny Polaków na przestrzeni dziejów

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej  (Biobank Łódź) we współpracy z Katedrą Antropologii uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e – Czlowiek.pl”.

Głównym celem projektu jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku UŁ i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w Internecie.

Planowana jest platforma o charakterze e-muzeum, gdzie nauka przeplatać się będzie z treścią o charakterze popularno-naukowym – mówi mgr inż. Błażej Marciniak, współtwórca projektu, pracownik Biobanku Łódź Uniwersytetu Łódzkiego.

Na platformie udostępnione zostaną genetyczne i antropologiczne dane dotyczące populacji ludzkich centralnej Polski w okresie od Państwa Piastów do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną również, przetworzone na potrzeby portalu, dane genetyczne dotyczące współczesnych Polaków, np. w kontekście czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i częstości występowania osób narażonych na wystąpienie choroby.

– Projekt przyczyni się w sposób przełomowy do wzrostu ilości publicznie dostępnych danych – siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie 6400 osób) czeka na udostępnienie. Ponadto zbiór zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Poznamy blisko 200 genomów Polaków na przestrzeni ośmiuset lat – dodaje Błażej Marciniak.

Planowany do cyfryzacji zbiór kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX wieku, pochodzi z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk) zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego na Kujawach, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA – DNA starożytne).

– Dane udostępnione na platformie e-Czlowiek.pl będą podstawą dla różnego rodzaju analiz, raportów, pozwolą na zdefiniowanie zagrożeń zdrowotnych i wdrożenie w miejscach, gdzie to konieczne, odpowiednich programów informacyjnych lub profilaktycznych – dodaje Marciniak.

Prestiżowy konkurs przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W skali Polski tylko 5 wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie.

Finansowanie dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi prawie 6,7 mln zł.

Honorata Ogieniewska 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie