Szkoły wyższe

Uniwersytet Śląski ma nowego rektora

Opublikowano: 2020-05-28

forum akademickie
Fot. Julia Agnieszka Szymala

Prof. Ryszard Koziołek będzie nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Kowalczyka, który kierował uczelnią od 2016 roku.

Wybory odbyły się w czwartek 28 maja. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią przeprowadzono je drogą elektroniczną. O fotel rektora ubiegało się trzech kandydatów: prof. dr Zbigniew Jan Celiński  z Uniwersytetu Kolorado w Stanach Zjednoczonych, prof. dr hab. Karol Kołodziej z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Wydziału Humanistycznego. Decyzją Elektorów od 1 września 2020 roku obowiązki rektora uczelni sprawować będzie ten ostatni.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek jest literaturoznawcą i eseistą. Urodził się w 1966 roku w Bielsku-Białej. Od ponad 30 lat związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie w 1991 roku ukończył studia na Wydziale Filologicznym, a następnie w 1997 roku uzyskał stopień doktora, zaś w 2010 – doktora habilitowanego. W 2016 roku został profesorem. Od 1997 roku pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, a od 2012 – prorektora ds. kształcenia i studentów.

Jego zainteresowania dotyczą teorii i interpretacji prozy nowoczesnej, historii i poetyki polskiej powieści historycznej, studiów nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza, społecznej funkcji nauki o literaturze.

Sprawując funkcje administracyjne, podejmował działania na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i wspierania ich rozwoju, a także wdrożenia i rozwijania elektronicznych narzędzi wspomagających proces kształcenia. Jest autorem koncepcji i dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie.

Jest także laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

Należy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest zastępcą prezesa Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego. Zasiada w jury Festiwalu Dramaturgicznego Strefy Kontaktu. Był uczestnikiem (jako gość i współprowadzący) czterech edycji festiwalu literatury Conrad Festival w Krakowie (2012–2015). Jako pierwszy Polak został zaproszony do wygłoszenia „The Annual Conrad Lecture” w 2019 r.).

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie