Szkoły wyższe

Uniwersytet Śląski wystartuje w konkursie o grant na stworzenie Uniwersytetu Europejskiego

Opublikowano: 2019-12-30

forum akademickie

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotowuje się do udziału w drugiej edycji konkursu wyłaniającego tzw. Uniwersytety Europejskie. Inicjatywa ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie podnoszenia jakości, włączenia społecznego i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Europejskie uniwersytety to sztandarowa inicjatywa Europejskiego Obszaru Edukacji, służąca utworzeniu wspólnych kampusów międzyuniwersyteckich. Wchodzące w ich skład uczelnie mają za zadanie połączyć swoją wiedzę specjalistyczną, platformy i zasoby, aby opracować wspólne programy nauczania lub moduły obejmujące różne dyscypliny. W pierwszej edycji do finansowania zostało wybranych 17 konsorcjów, wśród których jest pięć z udziałem polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański (European University of the Seas), Uniwersytet Opolski (FORTHEM). Każda sieć, będąca beneficjentem programu, otrzymała 3-letnie granty, z których skorzystają m.in. wspólne grupy badawcze, ośrodki transferu technologii, biblioteki.

Do drugiej edycji szykuje się właśnie Uniwersytet Śląski, który tworzy konsorcjum wraz z:

  • Uniwersytetem Kraju Saary (Universität des Saarlandes) – Niemcy (koordynator projektu),
  • Uniwersytetem w Alicante (Universidad de Alicante) – Hiszpania,
  • Uniwersytetem w Trieście (Università degli Studi di Trieste) – Włochy,
  • Uniwersytetem Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas) – Litwa,
  • Uniwersytetem Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy (Софийски университет Св. Климент Охридски) – Bułgaria,
  • Estońską Akademią Sztuk Pięknych (Eesti Kunstiakadeemia) – Estonia.

Od Uniwersytetów Europejskich oczekuje się przede wszystkim wypracowania i wdrożenia:

  • wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii w obszarze kształcenia, związanej w miarę możliwości z badaniami i innowacjami oraz ogólnie społeczeństwem,
  • powstania wspólnego europejskiego „kampusu” uczelni partnerskich,
  • polityki „europejskich zespołów tworzenia wiedzy” (challenge-based approach) składających się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, regionalnych podmiotów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego – w zależności od ogólnej strategii i wizji sojuszu – przyjmując podejście wielodyscyplinarne, stawią czoła wybranym przez siebie wyzwaniom społecznym.

Ponadto Uniwersytety Europejskie mają stać się wzorcami dobrych praktyk w celu stopniowego zwiększania jakości, międzynarodowej konkurencyjności i atrakcyjności krajobrazu europejskiego szkolnictwa wyższego i powinny stać się kluczowym elementem Europejskiego Obszaru Edukacji, promując doskonalenie kształcenia i badań naukowych.

Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci europejskich uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami, prowadzącymi wspólnie zaawansowane badania naukowe.

MK, źródło: US


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie