Szkoły wyższe

Uniwersytet Szczeciński koordynatorem projektu „Generation Data”

Opublikowano: 2019-08-21

forum akademickie

Grupa partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczęła realizację wspólnej inicjatywy „Generation Data”, która ma pomóc w zarządzaniu najważniejszym zasobem w dzisiejszej gospodarce – danymi.

Jak gospodarować inteligentnymi danymi, jak nauczać o nich studentów i początkujących przedsiębiorców, jaką wiedzę na ten temat powinni przekazywać nauczyciele akademiccy i trenerzy biznesu? – odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas kursów online i w materiałach szkoleniowych, przygotowanych przez partnerów programu.

„Generation Data”, realizowany w ramach Erasmus+, ma na celu przygotowanie kadr akademickich do nauczania sposobów korzystania z inteligentnych danych tak, aby studenci i początkujący przedsiębiorcy zdobyli praktyczną i nowoczesną wiedzę.  Ma to zostać osiągnięte poprzez:

stworzenie materiałów szkoleniowych zawierających: przewodnik dla nauczyciela, plan zajęć, sugerowane aktywności i ćwiczenia;

wykształcenie grupy nauczycieli, która będzie w przystępny sposób przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną;

promowanie materiałów edukacyjnych stworzonych przez grupę partnerów „Generation Data” w instytucjach wsparcia biznesowego;

przygotowanie kursu szkoleniowego online.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw wciąż w niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał cyfrowych danych. Dlatego koordynatorzy programu zamierzają wspierać prowadzących biznesy w zakresie zarządzania danymi.

Projekt „Generation Data” współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+. Realizują go: Uniwersytet Szczeciński, Letterkenny Institute of Technology, European University Continuing Education Network, European E-learning Institute, Feltech Software Innovations Ltd i Vilnius Gediminas Technical University.

Więcej informacji: www.generationdata.eu

Karolina Płotnicka-Błach


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie