Szkoły wyższe

Uniwersytet Warszawski w OpenAIRE

Opublikowano: 2020-10-08

forum akademickie

Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE – organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań.

W realizację projektów OpenAIRE, od początku istnienia organizacji, zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

– ICM jako jeden z głównych partnerów technicznych odpowiada za rozwój oprogramowania, infrastruktury oraz rozwiązań uczenia maszynowego, będących podstawą większości serwisów internetowych udostępnianych przez OpenAIRE. Jednocześnie ICM UW prowadzi Krajowe Biuro Otwartego Dostępu w Polsce, które wspiera polskich badaczy w otwartym udostępnianiu wyników badań poprzez działania informacyjne i szkoleniowe – mówi Wojciech Sylwestrzak z ICM, koordynator OpenAIRE w Polsce.

Organizacja OpenAIRE uzyskała osobowość prawną jesienią 2018 roku po blisko dziesięciu latach ciągłego działania w formule projektowej. Celem szeregu działań, finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej, było wspieranie wdrażania polityki otwartości Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Początkowo cel ten realizowany był poprzez działania w dwóch obszarach: rozwój e-infrastruktury otwartej nauki służącej do gromadzenia wyników badań naukowych oraz łączenia ich z danymi dotyczącymi grantów oraz prowadzenie sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu pełniących rolę krajowych punktów kontaktowych OpenAIRE. Z czasem projekty rozszerzane były na inne obszary, m.in. monitorowanie postępów we wdrażaniu polityk otwartości, formułowanie wytycznych zapewniających interoperacyjność repozytoriów czy tworzenie kolejnych serwisów. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie rozwijania infrastruktury i serwisów technicznych oraz wspierania instytucji i naukowców w otwartym udostępnianiu wyników badań, organizacja OpenAIRE angażuje się także w rozwój European Open Scicence Cloud.

Już wkrótce, w dniach 12–16 października, odbędzie się OpenAIRE Week. Podczas wydarzenia organizowanego w formule online zaplanowano sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej.

źródło: ICM

Komentarze (1)

  1. JM pisze:

    Czy wiadomo, dlaczego UW zdecydował się przystąpić do tej organizacji?


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie