Sprawy nauki

Uniwersytet Wrocławski jako pierwszy z Polski w UERA

Opublikowano: 2019-02-12

forum akademickie
Źródło: www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski został pierwszą instytucją naukowo-badawczą z Polski przyjętą w poczet członków europejskiej sieci Urban Experts Research Alliance (UERA). Do zarządu organizacji wybrano dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką, prof. UWr z Katedry Studiów Europejskich.

UERA to sieć specjalizująca się w problematyce rozwoju miast. Działa na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach wspólnej inicjatywy programowej JPI Urban Europe. W tej strategicznej dla Europy aktywności uczestniczą przedstawiciele sektora publicznego, w tym samorządów, instytucji eksperckich oraz innych podmiotów specjalizujących się w problematyce miejskiej. Urban Experts Research Alliance zrzesza ponad 50 prestiżowych uniwersytetów i instytucji naukowo-badawczych z 18 krajów Unii Europejskiej, a powołana została w celu opracowywania i dostarczania miastom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rozwiązań coraz złożonych problemów w zarządzaniu nimi. Jako pierwszy podmiot z Polski dołączył do niej Uniwersytet Wrocławski.

Do zarządu UERA na nową kadencję 2019–2021, jako pierwszą z Europy Środkowo-Wschodniej, wybrano profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką z Katedry Studiów Europejskich, która specjalizuje się m.in. w problematyce zarządzania publicznego, w tym w kontekście rozwoju miast. Jest autorką ponad 120 opracowań naukowych i popularno-naukowych, kieruje prestiżowymi projektami naukowymi, m.in. finansowanymi ze środków programu Horyzont 2020. Jest stypendystką wielu międzynarodowych instytucji oraz posiada bogate praktyczne doświadczenie w zakresie polityki publicznej, w tym regionalnej i miejskiej. W zarządzie współpracować będzie z naukowcami z Norwegii, Francji, Finlandii, Belgii, Austrii oraz Włoch.

Agata Sałamaj

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie