Szkoły wyższe

UPJPII: Baza danych parafii katolickich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej

Opublikowano: 02.01.2018

forum akademickie

W ramach działań prowadzonych przez Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pojawiła się w sieci internetowej baza danych parafii katolickich w Rosji w przededniu I wojny światowej (https://podkowa.mikomi.pl/).

Upublicznienie zebranych informacji otwiera pierwszy etap prac zmierzających do stworzenia bazy danych miejscowości kresowych, w których znajdowały się obiekty sakralne (kościoły parafialne, kościoły zakonne, kościoły filialne, kaplice publiczne, kaplice cmentarne, oratoria) z terenu archidiecezji mohylewskiej (ziemie zabrane oraz pozostały obszar europejskiej i azjatyckiej Rosji). Poszczególne rekordy obejmują następujące informacje: 1. polską nazwę miejscowości, 2. oboczności polskiej nazwy miejscowości, 3. obecną nazwę miejscowości w języku urzędowym, 4. rosyjską nazwę miejscowości, 5-7. współczesną przynależność do jednostek państwowej administracji, 8-10. przynależność do państwowych jednostek administracji w 1914 r., 11-14. przynależność do kościelnych jednostek administracyjnych w 1914 r. Rozpoczęto również uzupełnianie bazy danych o  podstawowe informacje o obiektach sakralnych oraz informacje o zachowanych księgach metrykalnych i protokołach wizytacyjnych. Dane te będą w następnych miesiącach uzupełniane i weryfikowane na podstawie literatury oraz źródeł rękopiśmiennych.

Już obecnie na stronie można znaleźć podstawowe informacje o parafiach kresowych. Docelowo informacje o każdej parafii obejmować będą również dane dotyczące duchowieństwa pracującego w poszczególnych parafiach, ilości wiernych, należących do parafii miasteczek i wsi (okręgi parafialne), organizacji i bractw kościelnych. Ponadto zmieszczone będą stare i współczesne zdjęcia, mapy oraz kopie przykładowych (ważnych) materiałów źródłowych.

Prace prowadzone były wraz z Fundacją Badań Europejskich „Sarmacja”, powołaną do pracy nad tym projektem. Pierwszy etap prac można było zakończyć dzięki tegorocznym dotacjom otrzymanym przez Fundację od  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Pracowni: (https://historia-pracownia.pl/baza-danych/;  http://historia-pracownia.pl/konferencje-i-sesje/nieistniejace-i-zapomni…) oraz w opisie projektu umieszczonym w opublikowanym katalogu.

http://historia-pracownia.pl/programy-badawcze-i-granty/podkowa-2017/

https://podkowa.mikomi.pl/podzial-administracyjny/2/5a15eccda5f86159be863a7d

Marta Mastyło


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie