Szkoły wyższe

UR będzie kształcił studentów z Mongolii?

Opublikowano: 2017-02-08

forum akademickie

3 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim doszło do spotkania prof. Marka Koziorowskiego, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, Zbigniewa Chmielowca z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz przedstawicieli Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Celem spotkania było omówienie założeń dotyczących współpracy oraz kształcenia studentów z Mongolii w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Spotkanie miało charakter wstępny. Ustalono ramowy projekt porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Polsko-Mongolską Izbą Przemysłowo Handlową. Panowie rozmawiali o możliwych obszarach współpracy oraz opcjach podjęcia studiów przez studentów z Mongolii.

– Szerokie otwarcie na świat jest koniecznością w dzisiejszej edukacji i nauce. Powiązania nauki z biznesem i przemysłem jest znakomitą okazją do rozwijania oferowanego modelu i zakresu kształcenia, co odbędzie się z korzyścią dla studentów, a co za tym idzie, dla naszego regionu. Cieszę się, że będziemy mogli skorzystać z różnorodnych doświadczeń Izby – mówi prof. Koziorowski.

Następnym etapem współpracy będzie kolejne spotkanie – tym razem robocze mające na celu dookreślenie szczegółów współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z Polsko-Mongolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Maciej Ulita


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie