Problemy nauki

Urząd Patentowy RP – konkursy 2017

Opublikowano: 13.06.2017

forum akademickie

Urząd Patentowy RP organizuje dwa konkursy: na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.

Adresatami V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej są autorzy publikujący w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych. Prace konkursowe należy zgłaszać do 16 października 2017 r. Spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wybierze 5 najlepszych, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto każda.

Szczegółowe informacje: http://www.uprp.pl/v-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-o-tematyce-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-w-tym-przemyslowej/Lead14,824,17833,7,index,pl,text/

Film startujący w V edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej może zostać nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym, może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 16 października 2017 r. Z nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze trzech laureatów, którym przyznane zostaną nagrody pieniężne. Jury konkursu może przyznać również dodatkowe wyróżnienia.

Szczegółowe informacje: http://www.uprp.pl/v-edycja-konkursu-na-krotki-film-promujacy-korzysci-wynikajace-z-ochrony-wlasnosci-intelektualnej/Lead14,824,17830,7,index,pl,text/

Sebastian Kmita


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie