Szkoły wyższe

US: Czy związkowiec zorganizował „nielegalne zgromadzenie” dziennikarzy?

Opublikowano: 30.11.2017

forum akademickie
Sebastian Sahajdak. Źródło: pl.linkedin.com/

14 listopada 2017 roku odbyła się konferencja prasowa, której celem było wyrażenie opinii związku zawodowego w sprawie placu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Piastów 40B w Szczecinie. Od tego czasu minęły dwa tygodnie. 

Mogłoby się wydawać, że w sprawie nic się nie dzieje. Otóż nie. Dzieje się, a można się o tym przekonać zapoznając się z treścią tekstu pt. Czy związkowiec zorganizował „nielegalne zgromadzenie” dziennikarzy? http://wsolidarnosci.pl/czy-zwiazkowiec-zorganizowal-nielegalne-zgromadzenie-dziennikarzy/

Jeszcze kilkanaście lat temu od związkowca wymagano, aby palił opony i rzucał petardami. Dziś z tego tytułu mógłby usłyszeć zarzuty. Poza tym jak by to wyglądało? Byłoby to przejawem braku szacunku dla środowiska. Co się dzieje, jak związkowiec zaczyna operować słowem? Choćby pisząc artykuły i dokonując analizy danych ważnych z punktu widzenia interesów akademickiego Szczecina? Takie działanie może wiązać się z wydaniem polecenia służbowego… http://wsolidarnosci.pl/polecenie-sluzbowe/

Krytycznie oceniam postawę Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof dr. hab. Edwarda Włodarczyka, w sprawie placu Kampusu Piastów US. Proszę także zwrócić uwagę, przy tej okazji, na postawę władz wydziałów (dziekani, rady wydziałów), których pracownicy i studenci na co dzień korzystają z Kampusu Piastów. Proszę zwrócić uwagę na postawę samorządów studenckich. Mam na uwadze Wydział Filologiczny US i Wydział Prawa i Administracji US. Czy przejawiają aktywność w sprawie? Skierowały choć jedno pismo do Rektora US z prośbą o wyjaśnienie sytuacji? Czy oświadczenie rozesłane do pracowników US rozwiązuje problem? Mnie ta bierność, patrząc od strony środowiska akademickiego US, jego kultury organizacyjnej i prawnej, nie dziwi. To nie oznacza, że z taką biernością należy się godzić i ją popierać. Czego uczymy studentów prawa chodzących przez plac na zajęcia, plac, który nie uzyskał zgody nadzoru budowlanego na użytkowanie?

Podsumowując. Wyraziliśmy opinię, że są trzy wyjścia w sprawie placu kampusu US przy Al. Piastów 40B. Pierwsze dotyczy uzyskania zgody na użytkowanie placu w kampusie Piastów. Taką zgodę można uzyskać z dnia na dzień. Plac ten jest zbudowany zgodnie z prawem budowlanym. Wystarczy udać się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zamknąć budowę, która jest już dawno zakończona. Skoro Uniwersytet Szczeciński zatrudnił rzeczoznawcę, to pewnie będzie gotów wskazać miejsca wymagające poprawek. Plac mógł zostać oddany do użytku już w pierwszym kwartale 2017 roku. Drugie wyjście. Inwestor i wykonawca winni usiąść do stołu i podjąć mediację, celem zakończenia sporu w obszarze określenia wartości robót. Jeśli mediacja nie przyniesie oczekiwanych efektów, to należy zabiegać o rozwiązanie spornych kwestii przed sądem. Trzecie wyjście. Uniwersytetu Szczecińskiego nie stać na wydatkowanie kolejnych 3 milionów złotych na zrywanie placu wybudowanego w 2016 roku za ponad 5 milionów złotych. Byłoby wspaniale, gdyby rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zrezygnował z tego kierunku działań.

Sebastian Sahajdak

przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ “Solidarność” 

Uniwersytetu Szczecińskiego


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie