Sprawy nauki

Uznanie dla prof. Jana Kryńskiego

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie
Źródło: geoforum.pl

Prof. dr hab. inż. Jan Kryński, kierownik Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii, jako pierwszy Polak, otrzymał godność członka honorowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki. Godność ta jest uznaniem dla jego wyjątkowych osiągnięć w zakresie badań naukowych i współpracy naukowej.

Prof. Kryński prowadzi działalność naukową w zakresie systemów odniesienia w astronomii i geodezji, geodynamiki, geodezji fizycznej, modelowania pola siły ciężkości, geodezji kosmicznej, globalnych systemów pozycjonowania. Prowadził pionierskie badania teoretyczne nad możliwościami wykorzystania gradiometrii satelitarnej oraz techniki pomiaru satelity z satelity do modelowania pola siły ciężkości. Zainaugurował prace badawcze nad lokalnym modelowaniem geoidy na obszarze Polski. Kierował zespołem prowadzącym pionierskie prace badawczo-programowe nad wykorzystaniem dostępnych danych grawimetrycznych do precyzyjnej autonomicznej nawigacji przy wykorzystaniu aparatury inercjalnej oraz prowadził działalność badawczą, głównie w zakresie wykorzystania techniki GPS w geodezji i geodynamice.

Od 1998 roku zatrudniony w IGiK, gdzie prowadzi badania w zakresie GPS, geodynamiki, systemów i układów odniesienia, grawimetrii, modelowania pola grawitacyjnego Ziemi i jego zmian w czasie, wyznaczania geoidy w skali globalnej i lokalnej, doskonalenia osnów podstawowych.

Od wielu lat pełni liczne funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych, w szczególności Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, od 2003 roku jest przedstawicielem narodowym w Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki delegowanym przez Polską Akademię Nauk. Był członkiem, a następnie przewodniczącym Komitetu Finansowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki.

JK

(Źródło: IGiK)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie