Konferencje

VII Światowy Kongres Polonistów we Wrocławiu

Opublikowano: 2019-09-12

forum akademickie

Uniwersytet Wrocławski będzie w przyszłym roku organizatorem VII Światowego Kongresu Polonistów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–27 czerwca pod hasłem „Polonistyka światowa – archiwa i współczesność”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2020 roku.

Inauguracją kongresów polonistyki zagranicznej było spotkanie, które odbyło się we wrześniu 1998 roku w Warszawie. Jego celem była pomoc w integracji środowiska polonistów zagranicznych i nawiązanie współpracy pomiędzy nimi i polonistami krajowymi. Postanowiono nadać mu tytuł Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej, wyrażając tym samym nadzieję, że będzie się  odbywał cyklicznie, realizując podstawowe cele: wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych w obszarze działalności polonistycznej poza granicami kraju i w ramach współpracy pomiędzy polonistyką zagraniczną i krajową.

Następne Kongresy w Gdańsku (2001), Poznaniu (2006), Krakowie (2008), Opolu (2012) i ostatni w Katowicach (2016) realizowały konsekwentnie założenia sformułowane na inauguracyjnym Kongresie. W VI Światowym Kongresie Polonistów, odbywającym się pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”, uczestniczyło kilkuset polonistów z całej Polski oraz niemal wszystkich kontynentów. Dyskutowano m.in. o nauczaniu języka polskiego jako obcego, o polskiej literaturze i jej tłumaczeniach, jej promocji, językowej i kulturowej tożsamości, badaniach językowych i komparatystycznych.

Tematyka zaplanowanego na przyszły rok Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów, w tym współczesnych archiwów cyfrowych, do prac badawczych. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę organizatorzy uznają za istotną i pragną, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.

Wśród proponowanych zagadnień są m.in.:

 • archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne;
 • archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe;
 • zasoby cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych);
 • ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego;
 • współczesna polonistyka a kultura pamięci;
 • polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności;
 • polonica rozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej;
 • historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze;
 • dydaktyka języka polskiego jako obcego;
 • język polski pokoleń migrantów – utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji;
 • promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej;
 • przekład i mechanizmy recepcji.

Patronat Honorowy nad Kongresem sprawuje prezydent RP Andrzej Duda. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie Kongresu kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl.

Aleksandra Draus, MK, źródło: UWr


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie