VIII Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki

Opublikowano: 2019-03-18

forum akademickie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy organizuje VIII Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6–14 kwietnia w siedzibie uczelni.

Impreza, której pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku, na stałe wpisała się już do kalendarza wydarzeń Pomorza i Kujaw. Jej celem jest rozwój dialogu międzykulturowego i społecznego, zapobiegającego dyskryminacji i sprzyjającego kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową. Program dni nauki zyskuje międzynarodowy charakter dzięki uczestnictwu przedstawicieli kadry akademickiej i studentów z zagranicy. W tym roku pochodzą oni m.in. z Turcji, Grecji i Ukrainy.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w otwartych wykładach popularnonaukowych dotyczących m.in. nowego spojrzenia na przyswajanie słownictwa, kulturowych różnicach w biznesie, przestępczości nieletnich na przestrzeni wieków, ciałopisania, interwencjonizmu w rolnictwie oraz finansów Unii Europejskiej. Organizatorzy przygotowali także interdyscyplinarne warsztaty i zajęcia, m.in. geodezyjne, wyplatania z papierowej wikliny, a także Statystyka nie jest trudna, Młodzież doświadczająca autoagresji, Brzydota jako kategoria estetyczna, Kolorowa ekonomia.

W ramach Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki odbędą się także prezentacje kursów i studiów związanych z fizjoterapią zwierząt, Studencka Konferencja Naukowa, imprezy interkulturowe i integracyjne oraz festyn rodzinny.

MK

Program MODN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie