Szkoły wyższe

W Akademii Muzycznej w Łodzi wybory na razie bez rozstrzygnięcia

Opublikowano: 2020-06-09

forum akademickie

Konieczny będzie nabór nowych kandydatów na rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Pierwsze podejście nie przyniosło bowiem rozstrzygnięcia.

Wybory w łódzkiej Akademii przeprowadzono w poniedziałek 8 czerwca. Do fotela rektora kandydują cztery osoby: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM – prorektor ds. nauki i dydaktyki; dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM – kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych; prof. dr hab. Krzysztof Kamiński –  fagocista,
kameralista związany z Filharmonią Łódzką, oraz prof. dr hab. Urszula Kryger – dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

W wyborach wzięło udział 75 elektorów, czyli wszyscy uprawnieni do głosowania. W pierwszej turze poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: prof. Elżbieta Aleksandrowicz – 22 głosy, prof. Łukasz Błaszczyk – 13 głosów, prof. Krzysztof Kamiński – 9 głosów, prof. Urszula Kryger – 26 głosów. Do drugiej tury wyborów zakwalifikowały się: prof. Elżbieta Aleksandrowicz i prof. Urszula Kryger. W drugiej turze żadna z kandydatek nie osiągnęła wymaganej bezwzględnej większości głosów.

W tej sytuacji, jak informuje Aleksandra Bęben, rzecznik prasowy Akademii Muzycznej w Łodzi, regulamin uczelnianych wyborów przewiduje ogłoszenie naboru nowych kandydatów na rektora i ponowne zebranie Kolegium Elektorów.

– Osoby kandydujące w pierwszych wyborach nie mogą kandydować ponownie – dodaje na łamach „Dziennika Bałtyckiego”.

Senat Akademii Muzycznej w Łodzi ustalił nową datę wyborów na 22 czerwca, a zgłaszanie kandydatów jest możliwe do 17 czerwca. Gdyby ponowne wybory również nie przyniosły rozstrzygnięcia, wówczas decyzję co do dalszego postępowania w sprawie wyboru rektora podejmie Senat uczelni.

MK, źródło: AM, Dziennik Bałtycki


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie