W poszukiwaniu autorytetu

Opublikowano: 2020-01-27

forum akademickie

Autorytet w akademii, kształcenie w uczelniach medycznych, polskie uniwersytety w międzynarodowych rankingach, studenci zagraniczni, awanse naukowe… – o tym między innymi piszemy w najnowszym numerze „Forum Akademickiego”. Przypominamy o prenumeracie pisma na 2020 rok. 

Okładkowy temat otwiera tekst dr hab. Magdy Karkowskiej z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w którym autorka mierzy się ze zjawiskiem kryzysu autorytetów, ich dewaluacji i zgubnym wpływie takiej sytuacji na wychowanie i kondycję psychospołeczną ludzi młodych. „Trudno o nie w domu, w szkole, może więc przetrwały na uniwersytecie, w środowisku akademii, naturalnie wiązanym z  mistrzostwem słowa i myśli, poszukiwaniem prawdy? Jakie działania powodują, że niektórzy naukowcy, profesorowie są autorytetami w swoim środowisku, a inni nigdy nimi nie zostaną? Czy decydują o tym tylko uwarunkowania wewnętrzne, czy także zewnętrzne warunki, w jakich obecnie pracuje się na uczelni?” – stawia pytania łódzka badaczka.

  • Autorytetowi nauczyciela akademickiego przygląda się prof. Jarosław Horowski z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

„O nadużycie nietrudno w trakcie prowadzenia wykładu z uniwersyteckiej katedry. Słuchacze są zazwyczaj nieprzygotowani do odróżniania danych od ich interpretacji, a więc bezbronni wobec wpływu, który nauczyciel może na nich wywierać. W konsekwencji, uznając kompetencje nauczyciela akademickiego, przejmują nie tylko jego wiedzę, lecz także światopogląd”.

A o mądrości w pułapce autorytetu pisze dr Tomasz Witkowski, współzałożyciel Klubu Sceptyków Polskich:

„Czy istnieje sposób, aby bezpiecznie oddzielić nierozerwalnie związane ze sobą składniki autorytetu, jakimi są kompetencje i towarzysząca im pozycja społeczna? Wygląda na to, że tak, choć jest to mało znany wynalazek ludzkości pochodzący z okresu, kiedy żyliśmy w plemionach zbierackich. Najtrafniej opowiada o tym koncepcja antropologa Christophera Boehma”.

 

Poza tym w numerze:

  • rozmowa z prof. Stanisławem Kistrynem, prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki, przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Nauki:

„Ambitnym celem jest, aby w roku 2025 co najmniej połowa naszych studentów była objęta mobilnością międzynarodową. Przy czym nie chodzi o zastąpienie Erasmusa czy jego uzupełnienie, lecz o wspólne programy kształcenia, a przynajmniej ich fragmenty, które studenci będą mogli odbyć poza swoim uniwersytetem, w jednym ze stowarzyszonych w konsorcjum UNA Europa uniwersytetów zagranicznych. W grupach angażujących przynajmniej po cztery stowarzyszone uniwersytety chcemy stworzyć wspólne programy studiów, aby studenci przynajmniej przez semestr kształcili się w zagranicznym uniwersytecie”.

  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o problemach kształcenia lekarzy w Polsce:

„Obecnie, po uzyskaniu uprawnień przez wiele podmiotów, jesteśmy na etapie weryfikacji nowych kierunków lekarskich. Widzimy bowiem, że prestiż może zamienić się w poczucie klęski czy wręcz blamaż. Trzeba działać w taki sposób, żeby do tego nie dopuścić”.

  • prof. Grzegorz Bartosz z Uniwersytetu Łódzkiego proponuje nowe podejście do awansów naukowych:

„Jak mogłoby to wyglądać? Wyobraźmy sobie, że odpowiednia instytucja (np. Rada Doskonałości Naukowej) trzy razy w roku ogłasza konkurs na habilitacje, a dwa razy na profesury. Panel ekspertów rozpatruje złożone wnioski, z których 50% przechodzi do drugiego etapu. Wyznaczeni recenzenci oceniają tę lepszą połowę aplikacji. I znów tylko połowa najlepszych załatwiana jest pozytywnie”.

  • prof. Lucjan Pawłowski z Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej porównuje pozycję polskiej nauki z nakładami na badania i siłą polskiej gospodarki:

„Uzasadniając ciągłe zmiany w nauce polskiej, zwane reformami, decydenci odwołują się do rzekomo słabej pozycji nauki polskiej w świecie. Takiej opinii nie potwierdzają dane opublikowane w międzynarodowej bazie Scimago, gdzie przedstawiono ranking badań naukowych w 239 krajach”.

  •  Richard Holmes w tekście o polskich uniwersytetach w międzynarodowych rankingach przekonuje, że:

„konsolidacja niewielkich uczelni specjalistycznych mogłaby spowodować znaczną poprawę pozycji polskich uniwersytetów w rankingach”.

  • raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”:

„Najwięcej obcokrajowców studiuje w Polsce na dużych, renomowanych uczelniach w znaczących ośrodkach akademickich. W pierwszej pięćdziesiątce uczelni z największą liczbą studentów zagranicznych są aż 23 uczelnie niepubliczne, w tym wszystkie najlepsze, akademickie, z czołówki krajowych rankingów. Znajdziemy w niej też 8 uniwersytetów medycznych”.

  • Marek Wroński o ekspresowym doktoracie:

„Dyplom prywatnej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi otrzymał w lipcu 2016 r. po skończeniu studiów licencjackich i magisterskich w tej uczelni. Niecały rok później, 28 czerwca 2017 r., na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dyscyplina: biologia medyczna) obronił dysertację doktorską”.

To oczywiście nie wszystko. Zaglądamy także do uczelnianych laboratoriów, okiem polskiej studentki przyglądamy się kształceniu na amerykańskiej uczelni oraz – jak zwykle – garść aktualności, recenzje książek, felietony, kartki z dziejów nauki w Polsce, rody uczone… Styczniowy numer „Forum Akademickiego” jest już dostępny, przypominamy też o prenumeracie pisma na 2020 rok.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie