Życie akademickie

W Poznaniu integrują studentów z Afryki

Opublikowano: 2019-05-13

forum akademickie
Źródło: UP Poznań

Około 5 tysięcy obcokrajowców studiuje w Poznaniu. Dzięki nim stolica Wielkopolski i tamtejsze uczelnie stają się bardziej otwarte i wielokulturowe.

W Polsce studiuje niemal 60 tys. studentów zagranicznych ze 157 krajów. W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie niewielką, ale istotną rolę odgrywają studenci z Afryki. Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 16 maja odbędzie się spotkanie „Uczelnie Wyższe i Miasto Poznań ku studentom i doktorantom z Afryki”. Celem organizowanego wydarzenia jest zainicjowanie współpracy na rzecz lepszego zintegrowania studentów i doktorantów z Afryki z Poznaniem.

Studentów z tego kontynentu postrzegamy jako bardzo perspektywiczną grupę dla środowiska akademickiego, jak i naszego regionu – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UP w Poznaniu. –Są to często bardzo dobrzy studenci, których zaangażowanie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych studiów anglojęzycznych. Prowadzone przez studentów z Afryki prace dyplomowe umożliwiają podjęcie ciekawych badań o znaczeniu międzynarodowym. Pozyskiwane przez nich granty i stypendia pozwalają na lokację tych środków w Poznaniu.

Podjęta inicjatywa ma zmierzać do nawiązania współpracy między uczelniami i instytucjami samorządowymi w celu integracji działań realizowanych dotychczas w rozproszeniu. Ma stworzyć sieci przepływu informacji, aby efektywniej włączać studentów w organizowane wydarzenia.

Chcemy efektywniej wykorzystać pobyt młodych ludzi w naszym mieście poprzez zwiększenie ich wkładu w rozmaite wydarzenia na szczeblu uczelni wyższych, miasta Poznania oraz życia gospodarczego – mówi inicjator przedsięwzięcia prof. dr hab. Jean Diatta, pełnomocnik rektora UP w Poznaniu ds. studentów z Afryki. – Współpraca podniesie atrakcyjność studiowania w naszym mieście i pozwoli skuteczniej zapobiegać jak i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji biznesowych, wyższych uczelni poznańskich oraz studenci i doktoranci z Afryki, odbędzie się w najbliższy czwartek 16 maja w godz. 12–14 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52.

Iwona Cieślik, źródło: UP w Poznaniu


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie