Badania

W PRz powstał Katalog typowych mostów i przepustów

Opublikowano: 2019-06-21

forum akademickie
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Zespół prof. Tomasza Siwowskiego z Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej opracował Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów.  Pozwoli on na obniżenie kosztów projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach.

Opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Tomasza Siwowskiego katalog zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg wszystkich kategorii. Do jego opracowania wykorzystano rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Rekomendację dla korzystania z katalogu, który został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, podpisał szef resortu Andrzej Adamczyk.

– Katalog jest kompleksową bazą wiedzy dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg na temat konstrukcji tego typu, która znacząco ułatwi ich projektowanie i budowę, a tym samym pozwoli na obniżenie ich kosztów. Liczę, że będzie on szczególnie przydatny dla zarządców dróg samorządowych przy realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Opracowanie katalogu jest wypełnieniem jednego z przedstawionych w 2016 roku postulatów Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych i nową jakością w procesie projektowania i budowy dróg w Polsce. Dotychczas projektanci musieli samodzielnie opracowywać projekty poszczególnych obiektów inżynieryjnych, co w wielu przypadkach podnosiło koszty realizacji inwestycji drogowych.

– Katalog pozwoli wszystkim uczestnikom procesu budowlanego na oszacowanie kosztów realizacji danej inwestycji, a także jej późniejszego utrzymania. To także swoisty elementarz dla zarządców dróg samorządowych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania mostów podkreśla prof. Tomasz Siwowski.

Ministerstwo Infrastruktury finalizuje prace nad nowymi warunkami technicznymi dla dróg i obiektów mostowych. Nowe przepisy mają być bardziej elastyczne od stosowanych obecnie i w pełni zgodne z normami UE.

Źródło: PRz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie