Szkoły wyższe

W Radomiu powstaje Szkoła Liderów 4.0

Opublikowano: 2019-04-18

forum akademickie
Fot. List intencyjny podpisuje rektor prof. Z. Łukasik, źródło: UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zainicjował współpracę z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. List intencyjny, w obecności wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, podpisali rektor uczelni prof. Zbigniew Łukasik i prezes Zarządu Fundacji Andrzej Soldaty.

Platforma jest Fundacją Skarbu Państwa powołaną na mocy ustawy z 17 stycznia 2017 roku. Jej celem jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej. Siedziba Platformy mieścić się będzie w Radomiu i tu także powstanie Centrum Konsultacyjne Przemysłu Przyszłości, które będzie stanowiło centralny krajowy punkt kontaktowo-doradczy dla przedsiębiorstw zainteresowanych ukierunkowaniem w procesie transformacji cyfrowej. Podpisany List intencyjny zakłada utworzenie we współpracy i partnerstwie z UT-H Szkoły Liderów 4.0 w celu przygotowania wykwalifikowanych kadr dla Platformy oraz polskich przedsiębiorstw. Szkoła Liderów 4.0 będzie kształcić uczestników w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych w Przemyśle 4.0. Absolwenci natomiast nabędą wiedzę umożliwiającą budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczne przeprowadzanie zmian transformacji cyfrowej firm.

Po uroczystości rektor UT-H zapoznał gości ze stanem prac w powstającym na potrzeby kierunku lekarskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Centrum Naukowo-Badawczym. Prof. Łukasik zaprezentował wizualizację budowanego Centrum, podkreślając, że zlokalizowane w nim będą m.in. pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, systemu do badania kręgosłupa oraz układu kostnego oraz dwie wysokospecjalistyczne pracownie ultrasonografii: do badań układu krążenia oraz do badań całego układu człowieka. Znajdą się w nim także sale dydaktyczne i seminaryjne. Pracownie będą służyć nie tylko badaniom naukowym, ale także pacjentom istniejącej już przychodni uniwersyteckiej oraz szpitali.

Wicepremier Gowin podkreślił, że bez tej inwestycji trudno byłoby myśleć o kształceniu lekarzy na poziomie światowym.

– Polskie uczelnie medyczne posiadają certyfikacje amerykańskie, co oznacza, że lekarze wykształceni w Polsce mogą wykonywać ten zawód na całym świecie. Rządowi zależy na rozwoju szkolnictwa wyższego nie tylko w dużych ośrodkach akademickich. Równie ważne jest dla nas, aby rozwijały się takie uczelnie, jak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

W spotkaniu wziął udział także wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który dziękując wicepremierowi za wydaną w styczniu 2017 roku zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego w Radomiu, dodał, że była to bardzo dobra decyzja, która z pewnością będzie procentowała.

– 26 z 32 mln zł, które kosztować będzie budowa Centrum pochodzi z obligacji emitowanych przez polski rząd, a przeznaczonych dla uczelni na tego typu potrzeby inwestycyjne. Władze uczelni mają dużą swobodę w przeznaczaniu tych środków, cieszę się, że władze radomskiego uniwersytetu przeznaczyły te pieniądze w całości na budowę Centrum – podkreślił Bielan.

Źródło: UTH

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie