Sprawy nauki

W „Science” o Puszczy Białowieskiej

Opublikowano: 2018-02-26

forum akademickie
Źródło: www.lasy.gov.pl

W tygodniku „Science” opublikowano 9 lutego list „Puszcza Białowieska: brak naukowych danych uzasadniających wycinkę drzew”. Autorami są prof. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Romuald Zabielski z SGGW, dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN i prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Naukowcy odnoszą się w liście do grudniowego artykułu Erika Stokstada w „Science”. Opisał on konflikt dotyczący ochrony Puszczy Białowieskiej, w której problemem jest masowe pojawianie się (gradacja) kornika drukarza. Pada w nim także pytanie, jak zareagować na te sytuację: podjąć aktywne działania w celu ochrony bioróżnorodności czy może pozostawić ten obszar nietknięty.

Zgadzamy się z Erikiem Stokstadem, że powyższe pytanie zasadniczo dotyczy wartości, i jako takie, wykracza poza zakres nauk przyrodniczych” – piszą autorzy i dodają: „Brakuje naukowych danych uzasadniających wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej”.

Na początku grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez PAN, konferencja naukowa Managing bark beetle outbreak in Białowieża Primeval Forest dotycząca masowego pojawiania się kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. W konferencji brali udział naukowcy z zagranicy i z Polski specjalizujący się w tej tematyce. „Konferencja wydobyła na światło dzienne ogólny brak badań, z prawidłowymi kontrolami i stosownymi powtórzeniami, dotyczących skuteczności zapobiegania rozprzestrzeniania się kornika poprzez wycinkę sanitarną starych nizinnych drzewostanów” – czytamy w liście.

Wprawdzie dodają, że zarządzająca Puszczą Białowieską administracja Polskich Lasów Państwowych zainicjowała ostatnio tego rodzaju badanie, jednak ich zdaniem rzetelność tego badania „jest wątpliwa, właśnie w związku z brakiem prawidłowych kontroli i powtórzeń”.

Badacze zwrócili w liście uwagę, że prowadzenie badania komplikuje dodatkowo fakt, że Puszcza Białowieska to mozaika zarówno obszarów objętych ochroną, jak i gospodarką leśną.

„Niedociągnięciami metodologicznymi należy się pilnie zająć, najlepiej przeprowadzając badania na dużą skalę i poddając je weryfikacji. W Puszczy Białowieskiej można to osiągnąć jedynie poprzez współpracę transgraniczną ze stroną białoruską, która zarządza dwiema trzecimi drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Polska Akademia Nauk i Białoruska Akademia Nauk rozpoczęły już współpracę w tej dziedzinie” – poinformowali autorzy listu.

„Z pewnością musimy wyciągnąć właściwe wnioski z obecnej gradacji kornika, zważywszy, że następna nieuchronnie nadejdzie; wraz z gwałtownym wzrostem globalnego ocieplenia gradacje będą występować ze zwiększoną częstotliwością” – zakończyli list naukowcy.

JK

(Źródło: PAP – Nauka w Polsce)

Link do listu w „Science”


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie