Szkoły wyższe

W trosce o bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie

Grono sygnatariuszy zobowiązujących się do rozwijania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powiększyło się o kolejny podmiot. 3 lipca br. rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, podpisał bowiem Deklarację w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego. Do jej nadrzędnych założeń należy zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Twórcom deklaracji, czyli Urzędowi Transportu Kolejowego, zależy ponadto na zaangażowaniu przedsiębiorców działających w branży kolejowej w działania poprawiające bezpieczeństwo owocujące zrównoważonym rozwojem tego sektora gospodarki.

Deklaracja podpisana została do tej pory przez ponad 100 reprezentantów różnych sektorów. Pojawili się wśród nich przedstawiciele rynku kolejowego z przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych na czele, a także przewoźnicy, stowarzyszenia, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, naukowe i badawcze oraz producenci taboru i urządzeń kolejowych.

az

(źródło: uniwersytetradom.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie