Wakacyjny numer „Forum Akademickiego”

Opublikowano: 2020-07-20

forum akademickie
Grafika: Sławomir Makal

Nowy eksperymentalizm, kultura studencka, filozoficzne jubileusze, rozliczenie subwencji, profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego i temat z okładki: sztuka biografii – wakacyjny numer „Forum Akademickiego” obfituje w wiele interesujących pozycji.

Lipcowo-sierpniowe wydanie FA, tradycyjnie już, ma zwiększoną objętość. Zaproszeni przez nas autorzy gwarantują wysokiej jakości publicystykę, przy której nikt się nie będzie nudzić. Lekturę 120-stronicowego numeru proponujemy rozpocząć od zaanonsowanego na okładce obszernego bloku tekstów poświęconych biografii. Gatunek ten od zawsze miał swoich zagorzałych zwolenników, ale zdaje się, że w ostatnich latach ich grono stale się powiększa. Z pewnością i w tę kanikułę wielu czytelników, nadrabiając książkowe zaległości, sięgnie po literaturę faktu, od której wręcz uginają się księgarskie półki. Wspólnie z ekspertami przyjrzeliśmy się sztuce tworzenia biografii, autobiografii, dzienników…

Czy główne obowiązki biografa są kształtowane przez lojalność wobec czytelników i ich prawo do prawdy, czy też prawo to jest w niektórych przypadkach limitowane przez obowiązki wobec tego, kogo biografię się tworzy oraz osób, które w tym procesie czynnie uczestniczą? – pyta dr Justyna Tabaszewska z Instytutu Badań Literackich PAN i nie poprzestaje tylko na tych „spornych” kwestiach. Dodaje także zagadnienia granic wolności biografa ortaz granic wpływu opisywanej osoby oraz sytuacji, w której powstają biografie żyjących i wpływowych postaci.

Z kolei diagnozę, z czego wynika niesłabnące zainteresowanie historią cudzego życia opowiadaną w biograficznej narracji z detalami często wywołującymi zastrzeżenia natury etycznej, związanymi np. z wykorzystywaniem korespondencji czy dokumentów osobistych obejmujących chociażby kwestie tak delikatne jak zdrowie, związki uczuciowe formalne i nieformalne czy stan finansów, podejmuje dr Anita Całek z Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ponadto:

 • o swoich podróżach śladami Andrzeja Bobkowskiego po Gwatemali pisze dr hab. Maciej Nowak z Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL;
 • o tym, jak w mikroświatach pojedynczych ludzi odbija się obraz minionych epok, z prof. Andrzejem Romanowskim, redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego, rozmawia Aneta Zawadzka;
 • kulisy swojej pracy nad rodami uczonych odsłania Magdalena Bajer;
 • na pytanie: dlaczego warto gromadzić wspomnienia, odpowiada prof. Magda Karkowska z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego;
 • metody relacjonowania świata przeżyć wewnętrznych zdradza dr Martyna Pryszmont z Pracowni Metodologii Badań nad Edukacją Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gdyby w sondzie ulicznej zadać pytanie o pierwsze skojarzenie z nauką, jest wielce prawdopodobne, że wśród odpowiedzi znalazłoby się także laboratorium. Nic dziwnego, dziś większość doniesień naukowych przedostających się do mediów, ma swoje źródło właśnie w laboratoriach. To właśnie w nich prowadzone są przede wszystkim współczesne badania naukowe – ogłosił blisko trzy dekady temu kanadyjski filozof Ian Hacking:

 • o jego grze w naukę pisze Krzysztof Tarkowski, doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • do początków nauki laboratoryjnej sięga prof. Radosław Kazibut z Zakładu Filozofii Nauki i Techniki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • infrastrukturę nauki rozgryza prof. Łukasz Afeltowicz z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • teorię i praktykę w ujęciu nauk laboratoryjnych analizuje prof. Marek Sikora, ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Zajęliśmy się także kulturą studencką: czym była, jak funkcjonowała oraz jaką formułę ma mieć dzisiaj i jak realizują ją uczelnie. Omawiamy przy tej okazji uchwałę Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz relacjonujemy wirtualne seminarium inaugurujące Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej.

W numerze także m.in.:

 • rozmowy z: prof. Janem Szmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiej i przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. Zygmuntem Litwińczukiem, rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Krzysztofem Polkowskim, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • podsumowanie wykorzystania subwencji w 2019 roku;
 • jak wyglądał proces przenoszenia zajęć z pracowni uczelnianych do rzeczywistości wirtualnej, w tak szczególnej dziedzinie jak sztuki plastyczne;
 • rok filozofów: Józefa Marii Bocheńskiego i Romana Ingardena;
 • złe prognozy dla bibliotek;
 • konieczność profesjonalizacji roli nauczyciela akademickiego;
 • dlaczego potrzebujemy eutoryki?

To, oczywiście, nie wszystko. Proponujemy także stałe cykle: Publikuj lub giń, Rody uczone, Kartki z dziejów nauki w Polsce oraz garść aktualności, recenzje książek, komentarze, felietony… Podwójny numer „Forum Akademickiego” już dostępny na naszej stronie internetowej.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie