Szkoły wyższe

Warszawskie porozumienie

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie
Fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska ściśle współpracować będzie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Umowa ramowa regulującą zasady kooperacji podpisana została przez prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora PW i dr. inż. Piotra Szymczaka, prezesa SEP.

Oba podmioty zadeklarowały współdziałanie, które polegać będzie zarówno na wzmacnianiu sektora techniki i elektryki, jak i promowaniu historii tychże dziedzin, wliczając w to popularyzację sylwetek wybitnych elektryków. W ramach dwustronnego porozumienia zainteresowane strony wspólnie zorganizują Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, w trakcie których upowszechniana będzie wśród młodych ludzi wiedza obejmująca kształcenie techniczne, a w szczególności kierunki zintegrowane z elektryką, elektrotechniką, a także energetyką oraz innymi, pokrewnymi specjalnościami.

az

(źródło: pw.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie