Sprawy nauki

Warsztaty ERC

Opublikowano: 2019-04-17

forum akademickie

Firma Enspire Science organizuje, nieodpłatnie, warsztaty dla naukowców chcących aspirować o granty ERC. Odbędą się 7 maja w Warszawie. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się wielu szczegółów m.in. o podstawowej terminologii związanej z ERC, o tym jak właściwie utworzyć hipotezy, jak przekonująco napisać część metodologiczną, jak wygląda proces aplikacji i składania wniosku.

Po szkoleniu uczestnicy powinni być doskonale przygotowani do skutecznego przygotowania aplikacji do konkursu ERC. Oprócz części ogólnej 10 naukowców z najbardziej zaawansowanymi projektami badawczymi otrzyma szansę odbycia konsultacji on-line ze specjalistą. Będą to 30-minutowe rozmowy z doradcą z Enspire Science, dopasowanym pod kątem ich dziedziny naukowej. Odbędą się one w terminie późniejszym. Natomiast bezpośrednio po spotkaniu pracownicy Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN będą do dyspozycji uczestników, którzy chcieliby omówić z nimi swoje pomysły. Główną część szkolenia poprowadzi Yoram Bar-Zeew, który z doradztwem w obszarze grantów ERC związany jest od 2007 roku. Specjalizuje się w naukach ścisłych, szczególnie informatyce, inżynierii i nauce o materiałach. Pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Enspire Science – izraelskiej firmie specjalizującej się w konsultacji i szkoleniach dotyczących wniosków naukowych o granty unijne.

Spotkanie jest otwarte dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny. Odbędzie się ono w Warszawie w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72. Całość zostanie poprowadzona w języku angielskim.

Zgłoszenia zbierane są do 24 kwietnia. Firma zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.

JK

(Źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie