Życie akademickie

Wicepremier Jarosław Gowin: Projekt ustawy jest gotowy w 70 procentach

Opublikowano: 13.07.2017

forum akademickie

„Kierujemy się myślą, że należy stworzyć jedną ustawę dla nauki i szkolnictwa wyższego, która miałaby charakter ramowy, stanowiła konstytucję tych obszarów, pozostawiającą szkołom wyższym dużo większą niż obecnie autonomię, przekazującą duży obszar zagadnień do rozstrzygnięcia na poziomie statutów uczelni” – powiedział min. Gowin w wywiadzie dla naszej redakcji.

Zapytany o cele reformy, zaznaczył: „Poprawa pozycji polskich uczelni w rankingach ma być skutkiem ubocznym reformy, a nie jej celem  Żadnego z rozwiązań nie planujemy pod kątem wzrostu pozycji w rankingach. Celem jest poprawa jakości kształcenia, która spadła wskutek umasowienia studiów oraz uprawianie nauki na wyższym poziomie. Dodatkowo chcemy lepiej wkomponować polską naukę w strategię odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi przede wszystkim o powiązanie uczelni i instytutów badawczych, a częściowo nawet instytutów PAN, z gospodarką”.

„Na pewno nie będzie przekierowania środków z nauk podstawowych na stosowane” – dodał.

Cała rozmowa w otwartym dostępie w najnowszym numerze FA.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie