Szkoły wyższe

WNoZ US z proekologiczną nagrodą

Opublikowano: 2017-03-27

forum akademickie

Wydział Nauk o Ziemi US znalazł się w gronie instytucji docenionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za szczególną aktywność promującą postawy proekologiczne. 20 marca w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w imieniu władz i pracowników wydziału statuetkę za wieloletnią współpracę odebrała prodziekan ds. nauki, dr hab. Anna Cedro, prof. US.

W ostatnich latach Wydział Nauk o Ziemi US realizował trzy projekty współfinansowane przed WFOŚiGW:
– Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej CDBNP US dla celów edukacyjnych i dydaktycznych (wartość projektu: 127.967,41, kwota dofinansowania: 120.048,05; kierownik: dr Dominik Zawadzki),
– Studia podyplomowe Biopaliwa i odnawialne źródła energii (wartość projektu: 52.000,00; kierownik: dr Małgorzata Świątek),
– Edukacja ekologiczna w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (kwota dofinansowania: 279.886,66, kierownik: dr Tomasz Olechwir).

Julia Poświatowska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie