Konferencje

Wokół humanistyki: Dźwięk

Opublikowano: 2020-01-07

forum akademickie

W dniach 30–31 maja w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół humanistyki”. Tym razem tematyka dyskusji będzie się koncentrować wokół dźwięku. 

Konferencja naukowa z cyklu „Wokół humanistyki” ma na celu stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej wymiany naukowych doświadczeń. Poprzez spotkanie przedstawicieli różnych nauk i dyscyplin organizatorzy chcą pokazać możliwość wzajemnej współpracy naukowców z różnych dziedzin, która otwiera nowe horyzonty badawcze i pozwala spojrzeć na problemy naukowe z wielu perspektyw. W pierwszej edycji poruszano temat różnie rozumianego początku. W drugiej – problematykę szaleństwa i obłędu.

W tym roku zaproszenie kierowane jest nie tylko do studentów i doktorantów, ale również pracowników naukowych, poruszających w swoich badaniach tematykę dźwięku. Wśród proponowanych tematów są m.in.: „Dźwięk w poezji”, „Muzyka w kulturze, literaturze, filmie”, „Dźwięk z perspektywy językoznawczej”, „Historia muzyki”, „Słuch i słyszenie z perspektywy psychologicznej”. Organizatorzy – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ, Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ oraz Koło Naukowe Studentów MISH UJ – są otwarci również na inne problemy z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych, a także z nauk prawnych, psychologii czy humanistyki medycznej.

Termin nadsyłania tytułów abstraktów upływa 9 lutego. Więcej o konferencji i formularz zgłoszeniowy: www.wokol-humanistyki.confer.uj.edu.pl.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie