Badania

Wpływ kontaktu międzygrupowego na gotowość do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji

Opublikowano: 2020-01-28

forum akademickie
Źródło: www.uw.edu.pl

Prof. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Olga Kuzawińska, studentka tego wydziału, są współautorami publikacji, która ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. 

Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji. Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych w 69 krajach przez zespoły składające się z badaczy społecznych, głównie psychologów. Międzynarodowe analizy wykazały, że osoby z grup większościowych, które doświadczają kontaktu z ludźmi odmiennymi od siebie, będą bardziej gotowe zaangażować się w działania na rzecz poprawy sytuacji grup mniejszościowych (np. imigrantów czy osób homoseksualnych) niż osoby bez takiego doświadczenia. Z drugiej strony, kontakt może działać demobilizująco na mniejszości i powodować osłabienie ich starań o swoje prawa. Publikacja dostarcza również nowych wskazówek metodologicznych do badań nad zmianą społeczną i kontaktem międzykulturowym.

Badania będące podstawą artykułu zostały przeprowadzone na grupie ok. 13 tys. osób: 3 tys. przedstawicieli narodowych grup większościowych, tysiącu osób należących do mniejszości narodowych, 5 tys. osób heteroseksualnych i blisko 4 tys. osób nieheteroseksualnych. Polska część badań objęła próby imigrantów z Ukrainy pracujących w Polsce, osób LGBT oraz grup większościowych: rdzennych Polaków i osób heteroseksualnych.

Za badania prowadzone w naszym kraju odpowiadali naukowcy z Wydziału Psychologii UW, którzy uczestniczą w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (LCure), realizowanym w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt polega na badaniu czynników zwiększających dobrostan psychiczny i aktywność społeczną grup imigranckich i innych społeczności mniejszościowych. Uczestnikami badań są Ukraińcy, Wilamowianie i Łemkowie w Polsce oraz Nahua w Meksyku.

LCure realizują pracownicy Wydziału „Artes Liberales” i Centrum Badań nad Uprzedzeniami, a kierują nim dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” oraz prof. Michał Bilewicz z CBU. Stypendystką tego projektu jest Olga Kuzawińska, współautorka publikacji w Nature Human Behaviour.

źródło: UW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie