Konkursy

Wręczono certyfikaty „Uczelnia Liderów”

Opublikowano: 2020-06-30

forum akademickie

Politechnika Śląska i Akademia Morska w Szczecinie, jako jedyne z publicznych szkół wyższych, otrzymały w tym roku certyfikat „Uczelnia Liderów”. Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Uroczysta gala X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych odbyła się 29 czerwca w zabytkowym, industrialnym patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Najważniejszym jej punktem było wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów 2020” oraz wyróżnień nadzwyczajnych przyznanych m.in. za wysoką jakość studiów, nowatorskie działania w dziedzinie budowania kooperacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz najwyższą liczbę punktów rankingowych uzyskanych w tegorocznym konkursie. Reprezentanci nagrodzonych uczelni – oprócz pamiątkowych certyfikatów – otrzymali również dokumenty zawierające uzasadnienie przyznania wyróżnień, sporządzone na podstawie opinii ekspertów, zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej.

Lista tegorocznych laureatów:

PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE

 • Politechnika Śląska
 • Akademia Morska w Szczecinie

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

UCZELNIE NIEPUBLICZNE (magisterskie)

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Polonijna w Częstochowie

UCZELNIE NIEPUBLICZNE (licencjackie)

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI

 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
 • Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– Uczelniom wyróżnionym w konkursie trzeba oddać wielki szacunek za to, jak uczą kreatywność, w jaki sposób kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytyczne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości, charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie z zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy wokół nich. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nabierają dziś zupełnie nowego znaczenia – są potwierdzeniem cywilizacyjnej roli wyróżnionych szkół wyższych i ich wybitnej skuteczności w wypełnianiu zadań, jakie przed nauką i dydaktyką akademicką stawia współczesny świat. Tak jak nasi laureaci są liderami w kształceniu liderów zmiany społecznej, tak ich absolwenci stają się kapitałem, bez którego współczesny, płynny świat nie przetrwa. Tego sukcesu gratuluję certyfikowanym uczelniom – mówiła Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dokonując aktu wręczenia przyznanych Znaków Jakości.

Z okazji X edycji przyznano także Wyróżnienie Specjalne „Akademicki Oscar” dla uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Certyfikaty Srebrne nadano uczelniom, które po raz trzeci uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Certyfikaty Złote przyznano uczelniom, które po raz szósty uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Certyfikaty Platynowe trafiły do uczelni, które po raz ósmy uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” dla uczelni, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych:

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów” otrzymały szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Aurea Praxis” dla menedżerów nauki wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej:

 • prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymały uczelnie, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego:

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

źródło: www.uczelnia-liderów.pl

Fotoreportaż z Gali
  


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie