Nagrody

Wręczono granty i stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy

Opublikowano: 2019-06-13

forum akademickie
Od lewej: prof. Marek Niedoszytko, Jerzy Starak, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. Tomasz Sarnowski

W Warszawie wręczono granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, zwycięzcy konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs na wykorzystanie nowych technik mobilnych w medycynie.

W 17 edycjach konkursu na najlepszy projekt badawczy nadesłano 661 projektów i przyznano 72 granty naukowe o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł. Zakończonych zostało już 58 projektów. Tematem XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji były: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali: prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych; wartość grantu: 549,8 tys. zł) oraz prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki; wartość grantu: 599 tys. zł).

Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. Do pierwszego konkursu „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych przyznano nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testugry na komputery i smartfony. Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali: dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare oraz dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną „Time is brain” dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

– Postęp technologii wyznacza nam nowy model dbania o zdrowie. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku co trzeci człowiek w Europie będzie mieć więcej niż 60 lat. W dobie starzejącego się społeczeństwa i chorób cywilizacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja opieki zdrowotnej, wsparcie pracowników ochrony zdrowia i udostępnianie pacjentom mobilnych usług medycznych. Wykorzystując potencjał technologii, chcemy być wsparciem dla pacjentów w trosce o długie i zdrowe życie, dostarczając kompleksowe rozwiązania prozdrowotne. Mogą być one połączeniem farmaceutyków i nowych usług, urządzeń medycznych czy platform edukacyjnych – powiedział w swoim wystąpieniu Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Dziesięcioro laureatów konkursu o stypendium doktoranckie otrzymało po 10 tys. zł. Konkurs odbywa się co dwa lata i jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do konkursu 3 osoby. Fundacja przyznaje 10 stypendiów po 10 tys. zł. W ostatniej edycji konkursu wpłynęły 23 wnioski. Zgodnie  z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowane są: założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt.). Stypendia otrzymali:

  • Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Hubert Zatorski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Mikołaj Mizera, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Kamil Kobak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Krzysztof Ozierański, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Paulina Wieszczy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Magdalena Pisarska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Jakub Jończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Agnieszka Borsuk-De Moor, Gdański Uniwersytet Medyczny

W przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycjach konkursu Naukowa Fundacja Polpharmy wręczyła 57 stypendiów o łącznej wartości 570 tysięcy złotych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Cezarego Szczylika pt. „Rola immunoterapii w leczeniu nowotworów”.

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe, ponad 21 mln przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie