Wrześniowy numer „Forum Akademickiego”

Opublikowano: 2020-09-18

forum akademickie
Rys. Sławomir Makal

Wywiad z ministrem Wojciechem Murdzkiem, wietrzenie gronostajów, spór o otwarty dostęp, uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania, umiędzynarodowienie i habilitacja, jak powstają modele matematyczne – to tylko kilka propozycji z najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. Polecamy także anonsowany na okładce blok tekstów „Nie takie twarde”.

Nauki ścisłe i przyrodnicze uchodzą za twarde pod względem przedmiotu badań i metodologii. Jakie jest w nich miejsce na subiektywizm, emocje, własne przekonania naukowców? Czy zawsze stać ich na zimne, obiektywne podejście? Nie chodzi o fałszowanie wyników, bo to łatwo odkryć, lecz o kierunek podejmowanej tematyki, tworzenie hipotez, unikanie pewnych pól, interpretację rezultatów, a także ukierunkowaną popularyzację wiedzy i wypowiedzi publiczne. Elisabeth Noelle-Neumann uważała, że dostosowujemy własne opinie i przekonania do tych, które dominują w naszym środowisku. Filozof nauki Bruno Latour, socjolog Karin Knorr Cetina mówią o różnorodnych (subiektywnych, mentalnych, społecznych, kulturowych czy politycznych) uwarunkowaniach badań laboratoryjnych. Tym i podobnym sprawom poświęciliśmy okładkowy blok tekstów „Nie takie twarde”, w którym: dr hab. Barbara Pabjan z Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Uniwersytetu Wrocławskiego zastanawia się, czy wiedza naukowa jest społecznie uwarunkowana; dr Mateusz Kotowski ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej wyjaśnia dlaczego stereotypowy obraz nauk empirycznych jest szkodliwy; dr hab. Piotr Bylica z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego przygląda się obiektywizmowi i subiektywizmowi nauki; dr Teresa Sikora z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pisze o umysłowej sieci subiektywizmu; dr Rafał Paweł Wierzchosławski z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu zgłębia temat obiektywności poznania w kontekście społecznym.

W numerze także:

 • co z ewaluacją, czy ministerstwo jest przygotowane na koszty związane z działaniem szkolnictwa wyższego w warunkach pandemii, czy planowane są jakieś formy pomocy dla uczelni niepublicznych, jak będzie wyglądać reforma PAN, jakie wnioski płyną z pierwszych konkursów IDUB i RID – między innymi te wątki poruszamy w rozmowie z ministrem nauki Wojciechem Murdzkiem

Ponadto:

 • prof. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC, zabiera głos w sporze o otwarty dostęp;
 • prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie o mobilności doktorantów;
 • Marek Wroński o przypadku podejrzenia o naruszanie praw autorskich przez rektora dużej i znanej uczelni;
 • rozmowa z prof. Michałem Zasadą, nowym rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
 • członkowie Rady Młodych Naukowców o umiędzynarodowieniu i habilitacji;
 • podsumowujemy wyborczy maraton na uczelniach;
 • bilans roku 2019 w Urzędzie Patentowym RP – jak w patentowaniu wypadły szkoły wyższe?;
 • w Kaliszu już Akademia;
 • o modelarzach rzeczywistości z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;
 • o uwarunkowaniach i potencjale zdalnego nauczania.

Nie brak też stałych cykli: Publikuj lub giń, Rody uczone, Kartki z dziejów nauki w Polsce, a do tego spora garść aktualności, recenzje książek, komentarze, felietony… Wrześniowy numer „Forum Akademickiego” jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do lektury.

Mariusz Karwowski

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie