Szkoły wyższe

WSIiZ jedyną podkarpacką uczelnią z certyfikowanym Ośrodkiem Innowacji

Opublikowano: 2017-06-12

forum akademickie
Źródło: wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako jedyna uczelnia z Podkarpacia, uzyskała akredytację ministra rozwoju i finansów dla Ośrodka Innowacji. Jednostką organizacyjną, która pełni tę rolę, jest Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Akredytacji dla WSIiZ udzielił minister rozwoju i finansów na okres dwóch lat. Podstawą do uzyskania akredytacji była pozytywna ocena potencjału rzeczowego i kadrowego, a także doświadczenie w zakresie realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności we współpracy z innymi Ośrodkami Innowacji. Jako akredytowany Ośrodek Innowacji, uczelnia może się posługiwać logo Ministerstwa Rozwoju.

– System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Taki Ośrodek może być m.in. wykonawcą usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego poddziałania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – informuje Artur Chmar, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało akredytację na realizację usług innowacyjnych dotyczących m.in.: audytu innowacyjności, przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej czy technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji oraz opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii.

– Jesteśmy liderem wśród podkarpackich uczelni w zakresie wsparcia biznesu, m.in. poprzez działalność wspominanego już Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, jak również ośrodka konsultacyjno-doradczego Enterprise Europe Network, działającego w sieci Komisji Europejskiej – podkreśla Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Biuro Prasowe WSIiZ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie