Życie akademickie

Współpraca UG przy wydawaniu międzynarodowego czasopisma naukowego

Opublikowano: 2019-05-20

forum akademickie
Zrzut strony www: www.ejournals.eu/FLR/

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach podpisały porozumienie o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego „Financial Law Review”. Stanowi to podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji, mającej na celu wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego. Ten elektroniczny kwartalnik poświęcono problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach odbyło się 11 maja w Borgholmie (Szwecja) podczas V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UG, a w imieniu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., kierownik Katedry Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Ekonomii Wydziału Prawa tejże uczelni.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste wręczenie wcześniej podpisanych umów przedstawicielom pozostałych dwóch partnerów wydawniczych „Financial Law Review” w osobach prof. dr. hab. Petra Mrkývki, kierownika Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz prof. dr nauk prawnych, Mariny Walentynownej Sentcovej (Karasewej), kierownika Katedry Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.

Podpisane porozumienia stanowią podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie „Financial Law Review” do międzynarodowego obiegu naukowego. Zakładają one udział parterów wydawniczych w organach czasopisma, pracach redakcyjnych oraz kosztach jego wydawania.

„Financial Law Review” jest międzynarodowym elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Strona internetowa pisma: http://www.ejournals.eu/FLR/

Monika Rogo


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie