Szkoły wyższe

Współpraca Wydziału Zarządzania PB z Grodnoinwest

Opublikowano: 2017-06-28

forum akademickie

Politechnika Białostocka będzie współpracować z Wolną Strefą Ekonomiczną Grodnoinwest. 23 czerwca prof. Lech Dzienis, rektor PB i Sergiej Tkaczenko, szef administracji WSE Grodnoinwest podpisali porozumienie, które otwiera drogę do realizacji różnego rodzaju projektów naukowo-badawczych oraz tworzących korzystne warunki dla rozwoju powiązań między nauką i biznesem.

Wolna Strefa Ekonomiczna Grodnoinwest istnieje od 2002 roku. Jest jedną z sześciu tego typu stref utworzonych na Białorusi. Aktualnie zrzesza blisko 50 przedsiębiorstw działających m.in. w branżach drzewnej, maszynowej, metalowej, przemyśle budowlanym, chemicznym i petrochemicznym. Zaletą WSE Grodnoinwest jest jej lokalizacja – zaledwie 15 km od granicy z Polską.

– Poszukujemy różnych partnerów i sposobów, aby rozwijać inwestycje realizowane na terenie Strefy w Grodnie. Jesteśmy przekonani o tym, że jedną z najskuteczniejszych dróg wspierania biznesu jest zaproszenie do współpracy naukowców. Stąd nasze starania o nawiązanie współpracy z uczelniami w Grodnie i Białymstoku – mówił Sergiej Tkaczenko.

Rektor PB prof. Lech Dzienis: – Cieszę się, że Wydział Zarządzania – jeden z najbardziej aktywnych w kontekście umiędzynarodowienia wydziałów Politechniki Białostockiej – szuka nowych partnerów, nie tylko w sferze nauki, ale też w otoczeniu biznesu. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie pomyślnie się rozwijać z korzyścią dla obu stron.

Dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz z Wydziału Zarządzania PB: –  Zamierzamy wspólnie występować o rożnego rodzaju projekty naukowo-badawcze i eksperckie. Podczas naszej wizyty w Grodnie zorientowaliśmy się, że Strefa ma bardzo daleko idące plany dotyczące współpracy z Polską i poszukuje podmiotów, które mogłyby doradzać i wykonywać ekspertyzy, czy prowadzić inne działania wspierające biznes. Już we wrześniu tego roku planujemy wspólną prezentację podczas konferencji  dotyczącej rozwoju inwestycji w Grodnie.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie