Szkoły wyższe

Współpraca z powiatem

Opublikowano: 2017-07-11

forum akademickie

Podpisane przez rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego i starostę bielskiego Andrzeja Płonkę dwustronne porozumienie między uczelnią a powiatem umożliwić ma wspólną realizację zarówno projektów edukacyjnych, jak również naukowych i badawczo-rozwojowych.

Oba podmioty zadeklarowały ponadto podjęcie zespołowych działań skutkujących wprowadzeniem w życie partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Parafowana umowa zapewnia dodatkowo organizowanie praktyk przeznaczonych dla studentów akademii, a także współpracę w obszarze dopracowywania metod naukowych i ekspertyz ułatwiających pozytywne rozwiązywanie problemów występujących na terenie powiatu bielskiego.

az

(źródło: ath.bielsko.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie