Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 2019-03-19

forum akademickie

Około 40 tys. doktorów habilitowanych i profesorów będzie mogło wziąć udział w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Organ ten zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jego głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Swoją działalność zainauguruje 1 czerwca.

Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogły do 14 marca uprawnione do tego podmioty, a więc: uczelnie, w których co najmniej jedna podstawowa jednostka posiadała kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku) oraz instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku).

Spośród wskazanych kandydatów osoby uprawnione do głosowania wybiorą do RDN po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. Kto może oddać głos w wyborach rozpoczynających się w kwietniu? W wyborach na członków do Centralnej Komisji mogli uczestniczyć jedynie profesorowie. Konstytucja dla Nauki poszerza grono osób uprawnionych do głosowania na ciało odpowiedzialne za nadzór nad awansami naukowymi. W wyborach do RDN będą mogli wziąć udział również doktorzy habilitowani. Na wstępnej liście wyborczej znajdą się więc wszystkie osoby, dla których w systemie POL-on podano następujące informacje:

  • o posiadaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
  • o numerze PESEL (lub w przypadku jego braku – o numerze dokumentu tożsamości wraz z krajem wydania i datą urodzenia).

Ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania zostanie sporządzona przez komisję wyborczą do 9 kwietnia 2019 roku. Żeby się na niej znaleźć i otrzymać indywidualny dostęp do karty wyborczej, należy dokonać weryfikacji danych. W systemie POL-on muszą pojawić się jeszcze dwie kluczowe informacje:

  • o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (na podstawie złożonego oświadczenia), a także
  • o aktualnym adresie e-mail.

Do 1 kwietnia doktorzy habilitowani i profesorowie mogą nie tylko weryfikować i aktualizować swoje dane, ale także wnioskować o dodanie do spisu wyborców. Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie elektronicznie poprzez system wyborczy w terminie 12–30 kwietnia.

Więcej informacji w zakładce: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn.

Elektroniczny system wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie