Nagrody

Wybrano najlepsze książki o tematyce politologicznej

Opublikowano: 2019-01-10

forum akademickie
Źródło: www.marszalek.com.pl

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ogłosiło laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

Kapituła konkursu przyznała I nagrodę dr hab. Patrycji Szostok z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego za publikację „Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce” (Wydawnictwo Adam Marszałek), w której autorka zaprezentowała „istotną z perspektywy potrzeb demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, jak również rozwoju idei i praktyki samorządności terytorialnej w praworządnym państwie problematykę dotykającą funkcjonowania złożonych mechanizmów szeroko rozumianej komunikacji w jednostkach samorządu terytorialnego i statusu obywatela jako podmiotu w tym procesie” (cytat z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kowalczyka).

Ponadto wyróżniono dwie prace: „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” autorstwa dr. Tomasza Pugacewicza z Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz „Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów” dr. hab. Jędrzeja Skrzypczaka z Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu).

Wręczenie laurów nastąpi podczas corocznej konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, która odbędzie się w Słubicach w dniach 7–8 lutego 2019 roku.

Źródło: PTNP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie