Sprawy nauki

Wybrano Prezydium KRUP

Opublikowano: 2020-09-29

forum akademickie
Źródło: UAM

Na pierwszym posiedzeniu w Warszawie Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrała swoje Prezydium. Pracami KRUP w tej kadencji będzie kierowała prof. Bogumiła Kaniewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyboru szefa KRUP w kadencji 2020–2024 dokonano jeszcze w lipcu. Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii na czele Konferencji stanęła kobieta. Prof. Bogumiła Kaniewska, nowa rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zastąpiła na tym stanowisku prof. Wojciecha Nowaka z UJ, który zakończył swoją drugą kadencję. Pozostałych członków Prezydium wyłoniono 25 września na posiedzeniu w Warszawie. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski) i prof. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski). Obowiązki sekretarza pełnił będzie prof. Marek Kręglewski (UAM).

Wybrano także przewodniczących dwóch z trzech komisji KRUP. Uniwersytecką Komisją Finansów, podobnie jak przez ostatnie cztery lata, pokieruje dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z kolei na stanowisko przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Nauki nominowano prof. Izabelę Święcicką, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku. Nie wiadomo jeszcze, kto stanie na czele Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez rektorów uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy z okresu zrywu „Solidarności”, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 roku powołali Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Podsumowanie IX kadencji KRUP w opracowaniu Piotra Laidlera i Katarzyny Frankowicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie