Szkoły wyższe

Wydziały PB zdobyły 7 mln złotych na staże studenckie

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

Aż siedem wniosków złożonych przez Politechnikę Białostocką zostało pozytywnie ocenionych w konkursie  „Studiujesz? Praktykuj!” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie na zorganizowanie staży dla swoich studentów otrzymają: Wydział Zarządzania (3 projekty), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny.

To już druga edycja programu „Studiujesz? Praktykuj!”, w którym szkoły wyższe mogą starać się o środki na zorganizowanie, we współpracy z przedsiębiorcami, wysokiej jakości praktyk i staży związanych z kierunkami studiów. Uczelnie dostaną łącznie ponad 250 milionów złotych dofinansowania.

Ponad 2,3 mln złotych na realizację trzech projektów otrzyma Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej: –  „Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 637 454 zł; –  „e-Manager – program staży menedżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 1 255 121 zł; –  „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy”, przyznane dofinansowanie 437 809 zł.

Kolejne projekty, które zrealizują nasze wydziały to: –  „Staże dla studentów kierunków matematyka stosowana pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka i ekonometria Wydziału Informatyki PB”, przyznane dofinansowanie 734 463 zł; –  Program stażowy dla młodych inżynierów na Wydziale Elektrycznym PB, przyznane dofinansowanie 1 050 561 zł; –  „PRACTICAL WORK – Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB”, przyznane dofinansowanie 1 602 920 zł; –  „Staże studentów Wydziału Mechanicznego PB”, przyznane dofinansowanie 1 348 871 zł.

Każdy z dofinansowanych projektów potrwa od 12 do 24 miesięcy i obejmie ostatnie semestry studiów. Tematyka staży będzie bezpośrednio związane z kierunkami studiów.  Minimalny wymiar stażu to 120 godzin.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie