Badania

Wykorzystanie zjawiska emisji wymuszonej do badania nanoobiektów

Opublikowano: 2019-12-12

forum akademickie
Źródło: www.put.poznan.pl

Dr hab. Łukasz Piątkowski z Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej we współpracy z grupą naukowców z Instytutu Nauk Fotonicznych w Barcelonie (ICFO) opisał innowacyjną metodę badawczą polegającą na wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do obrazowania oraz badania procesów fizykochemicznych zachodzących w pojedynczych nanoobiektach. Wyniki ich pracy zostały opublikowane na łamach prestiżowego magazynu „Science”.

Zamiast oczekiwać na emisję spontaniczną (fluorescencję) badanego obiektu, badacze wykorzystali kombinację impulsów laserowych, które zmuszają obiekt do świecenia, a co za tym idzie sprawiają, że staję się on widoczny. W opublikowanej pracy zademonstrowano możliwość obrazowania pojedynczych kropek kwantowych bazując na indukowaniu emisji wymuszonej. Z kolei wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych pozwoliło na określenie jak szybko oraz jakimi ścieżkami poruszają się wzbudzone w kropce kwantowej ładunki elektryczne. Zastosowana technika badawcza oraz uzyskane wyniki mają ogromne znaczenie dla fundamentalnych badań w nanotechnologii, fotonice oraz fotowoltaice.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach stażu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie POLONEZ 1 przez dr. hab. Łukasza Piątkowskiego w ścisłej współpracy z profesorem Niekiem van Hulstem z ICFO w Barcelonie stanowią istotny krok w kierunku możliwości obrazowania również pojedynczych cząsteczek o znaczeniu biologicznym. Wykorzystanie mikroskopii emisji wymuszonej pozwoli w niedługim czasie obrazować cząsteczki o bardzo niskiej fluorescencji bez konieczności znaczenia ich sondami fluorescencyjnymi.

Badania współprowadzone były w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w ramach projektu pt. Intramolecular hydrogen transfer dynamics in single molecules studied with femtosecond microscopy” finansowanego ze środków NCN w konkursie POLONEZ 1. Dr hab. Łukasz Piątkowski od 2019 roku pracuje w Instytucie Fizyki na Politechnice Poznańskiej, gdzie wraz z zespołem zajmie się modyfikacją opisanej w „Science” techniki eksperymentalnej i wykorzystaniem jej do obrazowania natywnych, niefluorescencyjnych składników błon komórkowych.

źródło: NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie