Konkursy

Wyłoniono finalistów IX edycji FameLabu

Opublikowano: 2020-03-07

forum akademickie
Źródło: Twitter/FameLab Poland

Znamy już dziesięcioro finalistów polskiego FameLabu. O nagrody finansowe i udział w międzynarodowym finale powalczą 16 maja. 

Półfinałowa rywalizacja odbyła się w sobotę, 7 marca, w Centrum Nauki Kopernik. Dwudziestu uczestników, wybranych spośród niemal pół setki zgłoszeń, walczyło o dziesięć miejsc premiowanych udziałem w decydującym etapie. W krótkich trzyminutowych wystąpieniach w przystępny i atrakcyjny sposób mówili m.in. o domach z papieru, radowym szaleństwie, nanomateriale przyszłości, gwiezdnym pyle, tajemnicy inżynierii materiałowej, burakach, 50 twarzach białek i 365 dniach z życia grzyba.

Do finału, w którym najsilniej reprezentowany będzie Kraków, zakwalifikowali się:

  • Alexandra Dobosz – doktorantka Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
  • Renata Ferduła – doktorantka na Politechnice Poznańskiej;
  • Adam Gryc – doktorant na Politechnice Śląskiej w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych;
  • Natalia Leciejewska – doktorantka w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizuje badania w zakresie weterynarii w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN;
  • Jerzy Łątka – dr inż. arch. Prowadzi badania z zastosowania papieru w architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
  • Mariusz Madej – dr inż. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się biologią strukturalną, mikrobiologią i biochemią analityczną. Współpracuje z Newcastle University, Aarhus University oraz z University of Luoisville;
  • Zuzanna Podgórska – doktorantka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej;
  • Paweł Sobczuk – lekarz, pracownik w Zakładzie Fizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Członek komitetu młodych onkologów Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej;
  • Maciej Trzebiński – dr w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Współpracuje z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Członek współpracy ATLAS przy obsłudze detektora  i analizie danych;
  • Anna Żywicka – dr inż. w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

Finał odbędzie się 16 maja. Laureat/-ka pierwszego miejsca w konkursie otrzyma 12 tys. zł, laureat/-ka drugiego miejsca – 6 tys. zł, laureat/-ka trzeciego miejsca – 3 tys. zł. Laureat/-ka nagrody publiczności – voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu) fundowany przez British Council. Specjalne wyróżnienie w postaci pokrycia kosztów udziału w dowolnie wybranej przez laureata międzynarodowej konferencji naukowej na terenie Europy (finansowanie w kwocie do 10 tys. zł) przyzna minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a Fundacja Kościuszkowska ufundowała promesę gwarantującą trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tys. dolarów amerykańskich. Ponadto zwycięzca lub zwyciężczyni weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival.

Konkurs FameLab jest międzynarodowym formatem, który pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik. Pomysł jest prosty: udostępnić naukowcom scenę i mikrofon, zapewnić wsparcie szkoleniowe i pomóc rozwinąć skrzydła. Czy będzie to dla nich oznaczać zdobycie nowego narzędzia w popularyzacji nauki, czy też doskonalenie umiejętności ważnych w karierze naukowej – zależy już od nich samych. Jedno jest pewne: udział w FameLabie od lat otwiera naukowcom nowe drzwi. Przez FameLab przeszli tacy znakomici popularyzatorzy i naukowcy, jak: Justyna Zaręba-Lesiak, Magdalena Richter, Alicja Wolny, Szymon Drobniak, Marcin Zastawnik, Monika Koperska, Joanna Bagniewska, Dariusz Aksamit. Format występu scenicznego to 3 minuty.

MK, źródło: www.famelab.org.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie