Sprawy nauki

Wyłoniono stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Opublikowano: 2020-06-17

forum akademickie

Dwustu młodych naukowców otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W gronie tym jest 53 doktorantów.

Minister Wojciech Murdzek uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

Stypendia zostały przyznane osobom, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia, czyli 15 czerwca, posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Laureatów wybrano z grona 1793 wnioskodawców

Najwięcej z nich wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (18) i Politechniki Wrocławskiej (18), a także z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (13) i Uniwersytetu Warszawskiego (13). Stypendyści reprezentują w sumie 73 instytucje.

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na ich sfinansowanie minister nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 38 mln zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

MK

Lista stypendystów


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie