Nagrody

Wynalazcy z UMK docenieni w Londynie

Opublikowano: 2019-09-10

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Wynalazek „Smart materials”, opracowany przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został obsypany nagrodami podczas gali w prestiżowej Hali Olympia w Londynie, wieńczącej Międzynarodowe Targi Wynalazków (International Invention & Trade Expo 2019).

Prezentowane w Londynie rozwiązanie z UMK „Smart materials – inteligentne materiały separacyjne na aktywowanym substracie polimerowym ze zdefiniowaną nanoarchitekturą powierzchni” zostało uhonorowane aż trzema nagrodami:

  • złotym medalem targów;
  • diamentową nagrodą specjalną targów (Diamond Special Award);
  • nagrodą specjalną Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA Special Award).

Wynalazek jest efektem współpracy naukowców z Polski i Jordanii. Został opracowany przez zespół naukowców pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK (współautorzy: dr Joanna Kujawa – UMK w Toruniu, prof. Samer Al-Gharabli – GJU w Ammanie). Rozwiązanie jest opatentowane i posiada duży potencjał komercjalizacyjny. Zastosowanie wynalazku umożliwi wytwarzanie wysoce wyspecjalizowanych materiałów separacyjnych o zdefiniowanych właściwościach powierzchniowych, charakteryzujących się kontrolowanymi właściwościami separacyjnymi. Modyfikacja powierzchni materiałów separacyjnych, według wynalazku, otwiera także nowe możliwości ich dalszej modyfikacji i różnorodnego zastosowania, m.in. do wytwarzania dedykowanych sensorów czy membran do efektywnego oczyszczaniu wody i powietrza.

źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie